GOIGS EN LLAORS DE MARE DE DÉU DEL LLEDÓ

en Nit de la Rosa

 

Puix que esta nit Castelló

es fa d’amor rondaller:

Accepteu nostre voler,

Mare de Déu del Lledó.

 

Fa molts anys que aquesta Ermita

és festa en nit d’Albada

on Castelló a l’Amada

la comboia i sol·licita.

Diví i humanal quefer

fet per Vós admiració.

Accepteu nostre voler,

Mare de Déu del Lledó.

 

Hui la Ciutat està ací,

als vostres peus, per jugar

al bell joc de l’estimar

amb qui fa amb ella camí.

Fer de la nit un doser

és deure i obligació.

Accepteu nostre voler,

Mare de Déu del Lledó.

 

Esta nit, Nit de la Rosa,

quan la dona és el voler,

Castelló és un rondaller

de la seua bella Esposa.

Nit on cada taronger

alça flaires de cançó.

Accepteu nostre voler,

Mare de Déu del Lledó.

 

És maig i ja és primavera,

la flor capoll odorós.

Tot Castelló pensa en Vós

per dona i castellonera.

Nit d’humà i diví plaer,

nit, per Vós, de devoció.

Accepteu nostre voler,

Mare de Déu del Lledó.

 

No hi ha jove rondaller,

que somnie en l’estimar,

que quan es pose a cantar

no cride al Cel el voler.

Si l’amor és un deler

i el deler és hui cançó.

Accepteu nostre voler,

Mare de Déu del Lledó

.

Vos sou l’amor primisser,

la concreció de l’amor

l’amor record d’un amor

i l’amor que pogué ser.

¡Som el vostre amor primer

aquell que us té com guardó!

Accepteu nostre voler,

Mare de Déu del Lledó.

 

Acolliu nostres cançons,

nostres precs, la poesía,

feu esta nit melodia

i les remors oracions.

Diu a tot rondaller

que cante al vostre balcó.

Accepteu nostre voler,

Mare de Déu del Lledó.

 

Perots som de cor i pit

per retrobar amb afany

almenys un dissabte a l’any

a qui ens és llum en la nit,

Perots de cor i de ser,

Perots per inspiració.

Accepteu nostre voler,

Mare de Déu del Lledó.

 

Als vostres peus la ciutat

es hui cançó rondallera:

¡Cóm pot dir-vos, Lledonera,

que us estima en veritat!

Vós sou l’amor vertader

per comunal decisió,

Accepteu nostre voler,

Mare de Déu del Lledó.

 

Castelló s’ha enamorat

i fa esta nit melodia,

vindre a cantar-vos, Maria,

sota aquest cel estrelat

és fer allò que cal fer

quan l’amor és lliure opció.

Accepteu nostre voler,

Mare de Déu del Lledó.

 

Puix que esta nit Castelló

es fa d’amor rondaller:

Accepteu nostre voler,

Mare de Déu del Lledó.

 

Autor: VICENT PAU SERRA I FORTUÑO

Publicado en el Boletín nº26 de 2013.

Premio Especial de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta en el VIII Certamen Literari “Mare de Déu del Lledó”, en 1992.