SALVE BRESSOLERA

Salve, salve, salve, salve
Salve, verge bressolera
de la nostra llar pairal,
hortolana i marinera,
nadaleta de marjal.
Flaire de la blanca nafa,
primicer perfum d’abril,
marieta d’Almalafa,
enlairat dosser, gesmil.
Albaïna, matinera
canturel.la de la mar,
oratge de primavera
esvelt jonc del Senillar.
Romaní de Magdalena,
tarongina de Ramell,
nàvel de Rafalafena,
doblefina de Fadrell.
Cimbell reblit  d’harmonia,
far i estel de Castelló,
aubelló de poesia,
Mare de Déu de Lledó.
Salve Verge de Lledó,
Verge de Lledó!